Ne Aramıştınız?
منو

دستگاه تقسیم

دستگاه تقسیم
دستگاه تقسیم
دستگاه تقسیم
Yarma makinesi

جهت دستیابی به اطلاعات دقیق در مورد محصول میتوانید اسناد مربوطه را دانلود نمایید.

دستگاه تقسیم

دستگاه تقسیم

در موارد تقسیم به دو تکه از قطر انواع مرمر با عرض 100 میلی متر الی 340 میلی متر مورد استفاده قرار می گیرد.

در دستگاه های تقسیم توکسل تیغه های برش به صورت مستقیم به میل موتور متصل نمی باشند.

این نوع سیستم ها از آن دست سیستم های هستند که قابل توصیه نبوده و در دستگاه های ما سیستمی جدا از سیستم موتور تحت عنوان سیستم پسماند وجود دارد و میل حداقل از دو محل به موتور متصل می گردد.

همانند سایر دستگاه های حامل برند توکسل ورق تحتانی نوار حامل از جنس مواد ضد زنگ AISI 304 تولید گردیده اند.

تمامی لوازم‌ اتصال مورد استفاده در دستگاه (پیچ و مهره، واشر و اتصالات و غیره) از مواد ضد زنگ تولید گردیده اند.

سیستم روغن کاری مایع اتوماتیک موجود می باشد.

در دستگاه های تقسیم توکسل از موتور های با قابلیت صرفه جویی در انرژی و هزینه استفاده شده است.

قبل از رنگ‌ آمیزی دستگاه، طبق استاندارد سطوح SA 2.5 روش خاک پردازی گرید اجرا می‌گردد.

سپس به ترتیب؛

اپوکسی با ساختار زینک و پوشش روی

پوشش حداقل 3 لایه اجرا شده با ساختار اپوکسی

رنگ حداقل 3 لایه اجرا شده با ساختار اپوکسی

بدین‌صورت از زنگ‌زدگی و رنگ خوردگی دستگاه ها جلوگیری بعمل آمده است.